Länkar

Föreningen är medlem i Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar, vilken är en sammanslutning av många koloniträdgårdar inom Stockholms stad. Det är en intresseförening som dessutom avtalar arrendena med kommunen åt oss.
På sidan kan du också hitta olika aktiviteter om koloniodlande i Stockholmsområdet.


En motsvarighet på nationell nivå är Koloniträdgårdsförbundet.
Där finner du tips och råd i en utmärkt samling. Gå till rubriken ODLING i menyn och därunder lättodlat. Du kan även ställa frågor direkt till experter.

Några fler användbara länkar klicka här